Tvarkomos atliekos

MEDICININĖS


18

 

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS

 

 

(išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

18 01

 

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

18 01 02

 

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)

18 01 03

*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

18 01 06

*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 01 07

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

18 01 08

*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09

 

vaistai, nenurodyti 18 01 08

18 01 10

*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02

 

mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 02 01

 

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

18 02 02

*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03

 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05

*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06

 

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07

*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08

 

vaistai, nenurodyti 18 02 07

PRAMONINĖS, KITOS


01

 

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01

 

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02

 

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03

 

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04

*

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05

*

kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 06

 

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

01 03 07

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančios fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų

01 03 08

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

01 03 09

 

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, nenurodytas 01 03 07

01 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04

 

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07

*

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 04 08

 

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 09

 

smėlio ir molio atliekos

01 04 10

 

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 11

 

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 12

 

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

01 04 13

 

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05

 

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04

 

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05

*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

01 05 06

*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 05 07

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 08

 

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

01 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02

 

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

02 01

 

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos

02 01 01

 

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

 

gyvulių audinių atliekos

02 01 03

 

augalų audinių atliekos

02 01 04

 

plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 06

 

gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos

02 01 07

 

miškininkystės atliekos

02 01 08

*

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

02 01 09

 

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

02 01 10

 

metalų atliekos

02 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02

 

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01

 

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

 

gyvulių audinių atliekos

02 02 03

 

vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos

02 02 04

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03

 

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos

02 03 01

 

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

 

konservantų atliekos

02 03 03

 

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 04

 

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

 

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02

 

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

02 04 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05

 

pieno pramonės atliekos

02 05 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06

 

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02

 

konservantų atliekos

02 06 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07

 

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

 

žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

 

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

 

cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04

 

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

03

 

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

03 01

 

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01

 

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

03 01 04

*

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 01 05

 

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

03 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02

 

medienos konservavimo atliekos

03 02 01

*

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02

*

organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03

*

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04

*

neorganiniai medienos konservantai

03 02 05

*

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

03 02 99

 

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

03 03

 

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01

 

medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02

 

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05

 

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

03 03 07

 

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08

 

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09

 

kalkių dumblo atliekos

03 03 10

 

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

03 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

04

 

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01

 

odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01

 

kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02

 

kalkinimo atliekos

04 01 03

*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

04 01 04

 

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05

 

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07

 

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08

 

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

04 01 09

 

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02

 

tekstilės pramonės atliekos

04 02 09

 

sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos

04 02 10

 

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14

*

odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15

 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

04 02 16

*

dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 17

 

dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

04 02 19

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

04 02 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

04 02 21

 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

 

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05

 

NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

05 01

 

naftos perdirbimo atliekos

05 01 02

*

druskos šalinimo dumblas

05 01 03

*

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04

*

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05

*

išsiliejusi nafta

05 01 06

*

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07

*

rūgštieji gudronai

05 01 08

*

kiti gudronai

05 01 09

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

05 01 10

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

05 01 11

*

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

05 01 12

*

rūgštys, kuriose yra tepalų

05 01 13

 

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14

 

aušinimo bokštų atliekos

05 01 15

*

panaudotas filtrų molis

05 01 16

 

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17

 

bitumas

05 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06

 

anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01

*

rūgštieji gudronai

05 06 03

*

kiti gudronai

05 06 04

 

aušinimo bokštų atliekos

05 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07

 

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01

*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02

 

atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06

 

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01

 

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01

*

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02

*

druskos rūgštis

06 01 03

*

vandenilio fluoridas

06 01 04

*

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05

*

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06

*

kitos rūgštys

06 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02

 

šarminių tirpalų GMTN atliekos

06 02 01

*

kalcio hidroksidas

06 02 03

*

amoniakas

06 02 04

*

natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas

06 02 05

*

kitos bazės

06 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03

 

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11

*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13

*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14

 

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

06 03 15

*

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16

 

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

06 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04

 

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03

06 04 03

*

atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04

*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05

*

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

06 05 03

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

06 06

 

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03

 

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

06 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07

 

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01

*

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02

*

chloro gamybos aktyvintos anglys

06 07 03

*

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04

*

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis

06 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08

 

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

06 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09

 

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02

 

fosfitinis šlakas

06 09 03

*

reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 09 04

 

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 10

 

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02

*

atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

06 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11

 

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01

 

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13

 

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01

*

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02

*

naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)

06 13 03

 

dujų suodžiai

06 13 04

*

asbesto perdirbimo atliekos

06 13 05

*

paišai (suodžiai)

06 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07

 

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01

 

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 01 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 01 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

07 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02

 

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 02 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 02 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

07 02 13

 

plastikų atliekos

07 02 14

*

priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

07 02 15

 

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

07 02 16

*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

07 02 17

 

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

07 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03

 

organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos

07 03 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 03 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 03 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

07 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04

 

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 04 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

07 04 13

*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05

 

medikamentų GMTN atliekos

07 05 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 05 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

07 05 13

*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

07 05 14

 

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

07 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06

 

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 06 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 06 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

07 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07

 

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03

*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04

*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07

*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08

*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09

*

halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 10

*

kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai

07 07 11

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

07 07 12

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

07 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08

 

DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

08 01

 

dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos

08 01 11

*

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12

 

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13

*

dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 14

 

dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

08 01 15

*

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 16

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15

08 01 17

*

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 18

 

dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

08 01 19

*

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 20

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

08 01 21

*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02

 

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01

 

dangos miltelių atliekos

08 02 02

 

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03

 

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03

 

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07

 

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

08 03 08

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12

*

dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 13

 

dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos

08 03 14

*

dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 15

 

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

08 03 16

*

ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17

*

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

08 03 18

 

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

08 03 19

*

dispersinė alyva

08 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04

 

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09

*

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 04 10

 

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

08 04 11

*

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 12

 

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

08 04 13

*

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 14

 

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

08 04 15

*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 16

 

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 17

*

kanifolijos alyva

08 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05

 

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01

*

izocianatų atliekos

09

 

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01

 

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01

*

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

09 01 02

*

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03

*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04

*

fiksažų tirpalai

09 01 05

*

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

09 01 06

*

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

 

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10

 

vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų

09 01 11

*

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

09 01 12

 

vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11

09 01 13

*

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

09 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10

 

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01

 

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19)

10 01 01

 

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

10 01 02

 

lakieji anglių pelenai

10 01 03

 

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04

*

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07

 

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09

*

sieros rūgštis

10 01 13

*

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14

*

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 15

 

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

10 01 16

*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 17

 

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

10 01 18

*

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 19

 

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

10 01 20

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 21

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

10 01 22

*

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 23

 

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

10 01 24

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25

 

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26

 

aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02

 

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

 

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

 

neapdorotas šlakas

10 02 07

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 08

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

10 02 10

 

antrinės nuodegos

10 02 11

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

10 02 13

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02 14

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13

10 02 15

 

kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03

 

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02

 

anodų atliekos

10 03 04

*

pirminio lydymo šlakas

10 03 05

 

aliuminio atliekos

10 03 08

*

antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09

*

antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 15

*

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 03 16

 

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

10 03 17

*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17

10 03 19

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 20

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

10 03 21

*

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 22

 

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 24

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

10 03 25

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 26

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25

10 03 27

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

10 03 29

*

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 30

 

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04

 

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01

*

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02

*

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 03

*

kalcio arsenatas

10 04 04

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 04 05

*

kitos dalelės ir dulkės

10 04 06

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 04 07

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

10 04 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05

 

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 05 03

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 05 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 05 06

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 05 08

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 05 09

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

10 05 10

*

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 05 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

10 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06

 

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 06 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 06 03

*

išmetamųjų dujų dulkės

10 06 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 06 06

*

dujų valymo kietosios atliekos

10 06 07

*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 06 09

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

10 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07

 

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01

 

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 07 02

 

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 03

 

dujų valymo kietosios atliekos

10 07 04

 

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

10 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08

 

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04

 

dalelės ir dulkės

10 08 08

*

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

10 08 09

 

kitas šlakas

10 08 10

*

nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 08 11

 

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

10 08 12

*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13

 

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

10 08 14

 

anodų atliekos

10 08 15

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 16

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

10 08 17

*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 08 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

10 08 19

*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20

 

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

10 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09

 

metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03

 

krosnių šlakas

10 09 05

*

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 06

 

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05

10 09 07

*

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 08

 

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07

10 09 09

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

10 09 11

*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

10 09 13

*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13

10 09 15

*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 16

 

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15

10 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10

 

spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos

10 10 03

 

krosnių šlakas

10 10 05

*

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 06

 

strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05

10 10 07

*

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 08

 

strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07

10 10 09

*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 10

 

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

10 10 11

*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 12

 

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

10 10 13

*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 14

 

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

10 10 15

*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 10 16

 

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15

10 10 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11

 

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03

 

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05

 

dalelės ir dulkės

10 11 09

*

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 10

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09

10 11 11

*

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių)

10 11 12

 

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

10 11 13

*

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 14

 

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

10 11 15

*

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 16

 

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

10 11 17

*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 18

 

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

10 11 19

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 11 20

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

10 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12

 

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03

 

dalelės ir dulkės

10 12 05

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06

 

brokuoti šablonai

10 12 08

 

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 12 10

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

10 12 11

*

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12

 

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11

10 12 13

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13

 

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01

 

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04

 

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06

 

dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 07

 

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09

*

asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto

10 13 10

 

asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09

10 13 11

 

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10

10 13 12

*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 13 13

 

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

10 13 14

 

cemento ir cemento šlako atliekos

10 13 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 14

 

krematoriumų atliekos

10 14 01

*

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11

 

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01

 

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas)

11 01 05

*

ėsdinimo rūgštys

11 01 06

*

kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07

*

ėsdinimo šarmai

11 01 08

*

fosfitinis šlakas

11 01 09

*

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 10

 

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

11 01 11

*

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 12

 

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

11 01 13

*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 14

 

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

11 01 15

*

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 16

*

sočiosios arba naudotos jonitinės dervos

11 01 98

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02

 

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02

*

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)

11 02 03

 

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05

*

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 06

 

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

11 02 07

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

11 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 03

 

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01

*

atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02

*

kitos atliekos

11 05

 

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01

 

sunkusis cinkas

11 05 02

 

cinko pelenai

11 05 03

*

dujų valymo kietosios atliekos

11 05 04

*

naudotas fliusas

11 05 99

 

kitaip neapibrėžtos medžiagos

12

 

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01

 

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01

 

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02

 

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 03

 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04

 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 05

 

plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06

*

mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07

*

mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08

*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

12 01 09

*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

12 01 10

*

sintetinės mašininės alyvos

12 01 12

*

naudotas vaškas ir riebalai

12 01 13

 

suvirinimo atliekos

12 01 14

*

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 15

 

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14

12 01 16

*

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 17

 

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16

12 01 18

*

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19

*

lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva

12 01 20

*

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

12 01 21

 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20

12 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03

 

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11)

12 03 01

*

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02

*

riebalų šalinimo garais atliekos

13

 

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19)

13 01

 

alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos

13 01 01

*

alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB1

13 01 04

*

chlorintosios emulsijos

13 01 05

*

nechlorintosios emulsijos

13 01 09

*

mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 10

*

mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 11

*

sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 12

*

lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms

13 01 13

*

kita alyva hidraulinėms sistemoms

13 02

 

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04

*

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 05

*

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 06

*

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 07

*

lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 08

*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 03

 

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01

*

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06

*

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

13 03 07

*

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08

*

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09

*

lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10

*

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04

 

lijaliniai vandenys

13 04 01

*

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02

*

lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

13 04 03

*

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

 

naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01

*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02

*

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03

*

kolektoriaus dumblas

13 05 06

*

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

13 05 07

*

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08

*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07

 

skystojo kuro atliekos

13 07 01

*

mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02

*

benzinas

13 07 03

*

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08

 

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01

*

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02

*

kitos emulsijos

13 08 99

*

kitaip neapibrėžtos atliekos

14

 

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus 07 ir 08)

14 06

 

organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01

*

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02

*

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03

*

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04

*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05

*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių

15

 

KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKUOČIŲ ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI

15 01

 

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

15 01 01

 

popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02

 

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

15 01 03

 

medinės pakuotės

15 01 04

 

metalinės pakuotės

15 01 05

 

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

 

mišrios pakuotės

15 01 07

 

stiklo pakuotės

15 01 09

 

pakuotės iš tekstilės

15 01 10

*

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11

*

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius

15 02

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02

*

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

15 02 03

 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

16

 

KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 01

 

eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08)

16 01 03

 

naudotos padangos

16 01 04

*

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

16 01 06

 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

16 01 07

*

tepalų filtrai

16 01 08

*

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09

*

sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 10

*

sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)

16 01 11

*

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12

 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

16 01 13

*

stabdžių skystis

16 01 14

*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 01 15

 

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

16 01 16

 

suskystintų dujų balionai

16 01 17

 

juodieji metalai

16 01 18

 

spalvotieji metalai

16 01 19

 

plastikai

16 01 20

 

stiklas

16 01 21

*

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25

16 01 22

 

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos

16 02 09

*

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 02 10

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09

16 02 11

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

16 02 12

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių2, nenurodytų 16 02 09–16 02 12

16 02 14

 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13

16 02 15

*

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

16 03

 

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03

*

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 04

 

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

16 03 05

*

organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 03 06

 

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

16 04

 

sprogmenų atliekos

16 04 01

*

šaudmenų atliekos

16 04 02

*

pirotechnikos atliekos

16 04 03

*

kitų sprogmenų atliekos

16 05

 

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04

*

dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)

16 05 05

 

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

16 05 06

*

laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 07

*

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 08

*

nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

16 05 09

 

nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

16 06

 

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01

*

švino akumuliatoriai

16 06 02

*

nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 03

*

gyvsidabrio baterijos

16 06 04

 

šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

16 06 05

 

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06

*

atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai

16 07

 

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 13)

16 07 08

*

atliekos, kuriose yra tepalų

16 07 09

*

atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų

16 07 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08

 

panaudoti katalizatoriai

16 08 01

 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

16 08 02

*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų3 arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

16 08 03

 

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

16 08 04

 

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

16 08 05

*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06

*

panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07

*

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis

16 09

 

oksiduojančios medžiagos

16 09 01

*

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

16 09 02

*

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03

*

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04

*

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10

 

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01

*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 02

 

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

16 10 03

*

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 10 04

 

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

16 11

 

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01

*

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 02

 

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01

16 11 03

*

kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 04

 

kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03

16 11 05

*

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 06

 

ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05

17

 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

 

betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01

 

betonas

17 01 02

 

plytos

17 01 03

 

čerpės ir keramika

17 01 06

*

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 01 07

 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

17 02

 

medis, stiklas ir plastikas

17 02 01

 

medis

17 02 02

 

stiklas

17 02 03

 

plastikas

17 02 04

*

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03

 

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01

*

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02

 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

17 03 03

*

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04

 

metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01

 

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

 

aliuminis

17 04 03

 

švinas

17 04 04

 

cinkas

17 04 05

 

geležis ir plienas

17 04 06

 

alavas

17 04 07

 

metalų mišiniai

17 04 09

*

metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

17 04 10

*

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų

17 04 11

 

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 05

 

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03

*

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 04

 

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03

17 05 05

*

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 06

 

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05

17 05 07

*

kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05 08

 

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

17 06

 

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01

*

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03

*

kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04

 

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

17 06 05

*

statybinės medžiagos, turinčios asbesto

17 08

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01

*

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

17 08 02

 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09

 

kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01

*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02

*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)

17 09 03

*

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09 04

 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

19

 

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

 

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02

 

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05

*

dujų valymo filtrų papločiai

19 01 06

*

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07

*

dujų valymo kietosios atliekos

19 01 10

*

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

19 01 11

*

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 12

 

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 13

*

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 14

 

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 01 15

*

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 16

 

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15

19 01 17

*

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 18

 

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17

19 01 19

 

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02

 

atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą)

19 02 03

 

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų

19 02 04

*

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

19 02 05

*

fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 06

 

fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

19 02 07

*

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08

*

skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 09

*

kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 10

 

degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

19 02 11

*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 02 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03

 

stabilizuotos/sukietintos atliekos4

19 03 04

*

atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies5 stabilizuotos

19 03 05

 

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04

19 03 06

*

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

19 03 07

 

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06

19 04

 

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01

 

sustiklintos atliekos

19 04 02

*

lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 04 03

*

nestiklinta kietoji fazė

19 04 04

 

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05

 

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01

 

nekompostuotos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos

19 05 02

 

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03

 

netinkamas naudoti kompostas

19 05 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06

 

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03

 

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04

 

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06

 

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07

 

sąvartynų filtratas

19 07 02

*

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 07 03

 

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

19 08

 

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01

 

rūšiavimo atliekos

19 08 02

 

smėliagaudžių atliekos

19 08 05

 

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

19 08 06

*

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 08 07

*

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08

*

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09

 

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10

*

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09

19 08 11

*

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 12

 

biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11

19 08 13

*

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 08 14

 

kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13

19 08 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09

 

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

19 09 01

 

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02

 

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

 

dekarbonizavimo dumblas

19 09 04

 

naudotos aktyvintos anglys

19 09 05

 

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos

19 09 06

 

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10

 

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01

 

geležies ir plieno atliekos

19 10 02

 

geležies neturinčios atliekos

19 10 03

*

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 04

 

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

19 10 05

*

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 10 06

 

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

19 11

 

alyvų regeneravimo atliekos

19 11 01

*

panaudotas filtrų molis

19 11 02

*

rūgštieji gudronai

19 11 03

*

vandeninės skystosios atliekos

19 11 04

*

kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05

*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 11 06

 

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

19 11 07

*

išmetamųjų dujų valymo atliekos

19 11 99

 

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12

 

kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos

19 12 01

 

popierius ir kartonas

19 12 02

 

juodieji metalai

19 12 03

 

spalvotieji metalai

19 12 04

 

plastikai ir guma

19 12 05

 

stiklas

19 12 06

*

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 07

 

mediena, nenurodyta 19 12 06

19 12 08

 

tekstilės dirbiniai

19 12 09

 

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10

 

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

19 12 11

*

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 12 12

 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

19 13

 

grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos

19 13 01

*

grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 02

 

grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

19 13 03

*

grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 04

 

grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03

19 13 05

*

požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 06

 

požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05

19 13 07

*

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 13 08

 

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

20

 

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

20 01

 

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01)

20 01 01

 

popierius ir kartonas

20 01 02

 

stiklas

20 01 08

 

biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10

 

drabužiai

20 01 11

 

tekstilės gaminiai

20 01 13

*

tirpikliai

20 01 14

*

rūgštys

20 01 15

*

šarmai

20 01 17

*

fotografijos cheminės medžiagos

20 01 19

*

pesticidai

20 01 21

*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23

*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25

 

maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26

*

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

20 01 27

*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 28

 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

20 01 29

*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 30

 

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

20 01 31

*

citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 32

 

vaistai, nenurodyti 20 01 31

20 01 33

*

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 34

 

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35

*

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių6

20 01 36

 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

20 01 37

*

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų

20 01 38

 

mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39

 

plastikai

20 01 40

 

metalai

20 01 41

 

kaminų valymo atliekos

20 01 99

 

kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02

 

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01

 

biologiškai suyrančios atliekos

20 02 02

 

gruntas ir akmenys

20 02 03

 

kitos biologiškai nesuyrančios atliekos

20 03

 

kitos komunalinės atliekos

20 03 01

 

mišrios komunalinės atliekos

20 03 02

 

turgaviečių atliekos

20 03 03

 

gatvių valymo liekanos

20 03 04

 

septinių rezervuarų dumblas

20 03 06

 

nuotakyno valymo atliekos

20 03 07

 

didžiosios atliekos

20 03 99

 

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos